Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika u Starom Gradu utemeljio je fra German iz Piacenze 1482. godine. Nako...

 • Dominikanski samostan i crkva sv. Petar, Ulica kod Svetog Petra, Stari Grad, Hrvatska
7. ožujka 2024.

Crkve i crkvice Starog Grada Crkva Sv. Stjepana                Trg sv. Stjepana pred istoimenom župnom crkvom, nekadašnj...

 • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stjepana, Stari Grad, Hrvatska
7. ožujka 2024.

        Sućuraj (tal. San Giorgio) je općina  na istočnom kraju otoka Hvara. U sastavu općine su 3 naselja to su: Bogomo...

 • Sućuraj, Hrvatska
23. prosinca 2023.

       Vrboska je naselje na otoku Hvaru, u općini Jelsa. Nalazi na sjevernoj obali otoka Hvara, u dnu dubokog zaljeva n...

 • Vrboska Otok Hvar, Vrboska, Hrvatska
23. prosinca 2023.

      Stari Grad (tal. Cittàvecchia) grad je na otoku Hvaru  u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mještani ga zovu Stori Gr...

 • Stari Grad, Hrvatska
23. prosinca 2023.

         Kupalište Bonj, Stari Grad je šljunčana plaža smještena je na sjevernoj strani starogradske uvale, a do nje mož...

 • 00

 • Beach Stari Grad, Stari Grad, Hrvatska
23. prosinca 2023.

       Gradske zidine u Hvaru su se počele graditi nakon odluke mletačke vlade 1278. godine, iako ne možemo biti sigurni...

 • Hvarske gradske zidine, Hvar, Hrvatska
23. prosinca 2023.

         Tvrdalj je sagrađen na arheološkim ostacima antičke vile. Uz način kako su onodobni zidovi, uz doslovnu primjen...

 • TVRDALJ, Stari Grad, Hrvatska
23. prosinca 2023.

 • Otok Hvar, Hrvatska
17. prosinca 2023.

Bogomolje • Gdinj • Gdinjske vale – Bogomoljske vale • Bogomolje Kružna staza nalazi se na istočnom dijelu otoka, dijelo...

 • Bogomolje, Hrvatska
19. prosinca 2022.
Top