Description

Location : Hvarske gradske zidine, Hvar, Hrvatska

       Gradske zidine u Hvaru su se počele graditi nakon odluke mletačke vlade 1278. godine, iako ne možemo biti sigurni da ih i prije tog vremena u nekom obliku nije bilo, pogotovo zbog nedostataka arheoloških istraživanja. Međutim, gradnja je bila vrlo spora, što se vidi iz mletačke odluke donesene 1326/27. godine, kojom se hvaranima daje novac za gradnju zidina.

Gradske zidine su u sadašnjem obliku uglavnom bile dovršene tek sredinom 15. stoljeća, nakon ponovnog dolaska pod mletačku vlast. Gradski zidovi gradili su se s vrha brda na kojem je bila utvrda s kojom su bili spojeni s dva kraka. Treći zid pruža se u pravcu istok – zapad te zatvara ta dva kraka na sjevernoj strani Pjace. Gradske zidine imaju četvora vrata. Glavna vrata – Porta Maestra su sa sredine Pjace vodila prema tvrđavi. U 16. stoljeću ova vrata se nazivaju i Tržnična vrata. Druga vrata, jugoistočna, koja stoje prema biskupiji nazivaju se vrata Sv. Marije ili Biskupije. Istočna vrata nalaze se u kuli i nazivaju se Porta Badoer. Zapadna gradska vrata slična su istočnim gradskim vratima i nazivaju se Gornja vrata. Kula i vrata u njoj sagrađeni su u 15. stoljeću, a propugnakul nad njima sagrađen je 1625 godine.

Zidine su već u 16. stoljeću bile zastarjele i zapuštene, a pošto se grad proširio izvan zidina izgubile su svoju prvotnu obrambenu funkciju.


 

 

 
 
 

Location

Hvarske gradske zidine, Hvar, Hrvatska
Write a Review

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Tkon, Hrvatska
  • Stobreč, Hrvatska
  • Podstrana, Hrvatska
  • Plaża, D8, Lokva Rogoznica, Hr...
  • Plaža Nemira, Omiš, Hrvatska
Top