Gradske zidine u Hvaru su se počele graditi nakon odluke mletačke vlade 1278. godine, iako ne možemo biti sigurni...

  • Hvarske gradske zidine, Hvar, Hrvatska
19. siječnja 2022.

         Hvarsko povijesno kazalište smješteno je na prvom katu zgrade Arsenala. Izgrađeno je 1612. godine za vrijeme kn...

  • Arsenal, Riva, Hvar, Hrvatska
16. siječnja 2022.

             Gradska tvrđava, Fortica u svom prvotnom obliku počela se graditi nakon 1278. godine kada Hvar dolazi pod v...

  • Fortica, Hvar, Ulica Biskupa Jurja Dubokovica, Hvar, Hrvatska
15. siječnja 2022.
Top