Pakleni otoci je skupina od 20 otočića i hridina koja se proteže ispred grada Hvara na zapadu. Ime su dobili ime ...

  • Pakleni Otoci, Hrvatska
19. prosinca 2022.

       Gradske zidine u Hvaru su se počele graditi nakon odluke mletačke vlade 1278. godine, iako ne možemo biti sigurni...

  • Hvarske gradske zidine, Hvar, Hrvatska
12. prosinca 2022.

  • Hvar, Hrvatska
12. prosinca 2022.
Top