Gradske zidine u Hvaru su se počele graditi nakon odluke mletačke vlade 1278. godine, iako ne možemo biti sigurni...

  • Hvarske gradske zidine, Hvar, Hrvatska
19. siječnja 2022.

  • Hvar, Hrvatska
14. siječnja 2022.
Top