Lovranci su jako ponosni na svoje marune  pa su im svake godine u listopadu posvetili manifestaciju nazvanu ...

  • Lovran, Hrvatska
28. siječnja 2022.

           Medveja je primorsko naselje u općini Lovranu koje pripada  Primorsko-goranskoj županiji. Leži na istočnoj ob...

  • Medveja, Hrvatska
28. siječnja 2022.

          Gradska kula u Lovranu smještena na prilazu glavnome gradskom trgu – Trgu sv. Jurja, nalazila se uz sjeverni u...

  • Gradska kula Lovran, Stari Grad, Lovran, Hrvatska
28. siječnja 2022.

          Župna crkva posvećena je svetom Jurju, zaštitniku Lovrana. Sagrađena je u XII stoljeću u romaničkom stilu, pre...

  • Crkva sv. Jurja, Stari Grad, Lovran, Hrvatska
27. siječnja 2022.

  • Lovran, Hrvatska
27. siječnja 2022.
Top