Vižinada je naselje i istoimena općina na sjeverozapadu istarskog poluotoka. Kažu da se jedan od najljepših po...

  • Vižinada, Hrvatska
16. ožujka 2022.

        Kotli je selo, nekoliko kilometara od Huma u  Istri koje administrativno pripada Buzetu. Kroz selo protječe rije...

  • Kotli, Hrvatska
10. ožujka 2022.

 

  • Buzet, Hrvatska
7. ožujka 2022.

  • Brtonigla, Hrvatska
5. ožujka 2022.

  • Kamp Polidor, Funtana, Hrvatska
28. veljače 2022.

         Funtana je ribarsko, poljoprivredno i ponajviše turističko mjesto na zapadnoj obali Istre, smješteno na prostor...

  • Funtana, Hrvatska
28. veljače 2022.

Grožnjan je smješten iznad doline rijeke Mirne na brežuljku nadmorske visine od 228 metara. Srednjovjekovna urbana cjeli...

  • Grožnjan, Hrvatska
20. siječnja 2022.

Barban je slikovito naselje u istoimenoj općini, smješteno uz glavnu cestovnu prometnicu Pula – Rijeka, na brežuljku izn...

  • Barban, Hrvatska
9. siječnja 2022.

  • Umag, Hrvatska
16. prosinca 2021.

 

  • Buje, Hrvatska
14. prosinca 2021.
Top