Description

Location : 6XM7+J3, 52000, Lindar, Hrvatska

           Crkva Svete Katarine u Lindaru sagrađena je 1392. godine i služila je kao župna crkva sve do 1860. godine. Najpoznatiji je kulturni spomenik zbog neobične i jedinstvene freske „Živi križ“ koja se nalazi u unutrašnjosti. Freska je naslikana 1409. godine, a prikazuje alegorijski prikaz scene Raspeća, pri čemu se krakovi križa pretvaraju u četiri žive ruke. Nedavnim restauracijama otkriveni su ostaci fresaka i na zidu svetišta, a prikazuju scenu Judinog poljupca.

             Na pročelju crkvice je preslica bez zvona, a ispred crkve je pridodan trijem s gotički profiliranim prolazima. Drveni rezbareni oltar potječe iz 1770., a oltarna slika iz XVII. stoljeća. Prema tumačenju dr. Branka Fučića iz 1951. godine, slika na zidu kapele prikazuje Krista na križu, ali u obliku koji nije uobičajen za slike u crkvama. Više ….


 

 

 
 
 

Location

6XM7+J3, 52000, Lindar, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
NikOO
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Čilipi, Hrvatska
  • Konavle, Hrvatska
  • beach Karmelska, Slano, Hrvatska
  • Franjevački samostan sv. Jeron...
  • Knežev Dvor, Slano, Uz dvor, S...
Top