Crkva Svete Katarine u Lindaru sagrađena je 1392. godine i služila je kao župna crkva sve do 1860. godine. Na...

  • 6XM7+J3, 52000, Lindar, Hrvatska
14. siječnja 2023.
Top