Brački vitalac

Priprema tradicijskog jela brački vitalac jedna je od najznačajnijih tradicija otoka Brača.   Ovo jelo od janjećih ili kozlećih iznutrica predstavlja živu poveznicu s vremenom prvih kontakata grčke ci...