Description

Location : Vidova gora, Bol, Hrvatska

          Vidova gora najviši je vrh Brača i svih hrvatskih otoka. Ime je dobila po crkvici svetoga Vida, od koje danas postoje tek ostatci, a u pučkoj se predaji planina povezivala i sa staroslavenskim legendama i božanstvima, kao što je Svevid.

Veći dio tog središnjeg bračkog platoa pokriven je autohtonom vegetacijom dalmatinskog crnog bora. Dobar dio površine zauzimaju i pašnjaci, na kojima je još uvijek razvijeno stočarstvo, u prvom redu ovčarstvo.

Na starim se borovima mogu još uvijek vidjeti veliki ožiljci na kori, nastali od nekada vrlo unosnog smolarenja, koje je danas izumrlo.

Sa samog vrha Vidove gore pruža se prekrasan pogled na otoke srednje i južne Dalmacije, te na poznatu plažu Zlatni rat u podnožju čiji se uzak pješčani rt poput šiljka usijeca više od 600 metara u morsko plavetnilo.

Glavni prilaz na Vidovu goru je asfaltna cesta koja započinje na visoravni Kneževravan, u blizini Nerežišća. Planinarski prilaz iz Bola je mnogo atraktivniji, ali i naporniji.

Staze za planinarenje su obilježene, a snalaženje nije teško. Planinarske markacije u Bolu počinju od crkve Gospe od Karmela, sijeku prilaznu cestu za Bol i vode dalje kroz opustjeli zaselak Podborje i krševiti teren do vrha. Uspon u ljetnim mjesecima može biti naporan jer po teškom terenu savladava visinsku razliku od 780 metara.


 

 

 
 
 

Location

Vidova gora, Bol, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
NikOO
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Tkon, Hrvatska
  • Stobreč, Hrvatska
  • Podstrana, Hrvatska
  • Plaża, D8, Lokva Rogoznica, Hr...
  • Plaža Nemira, Omiš, Hrvatska
Top