Vidova gora najviši je vrh Brača i svih hrvatskih otoka. Ime je dobila po crkvici svetoga Vida, od koje danas ...

  • Vidova gora, Bol, Hrvatska
16. prosinca 2022.

 

  • Bol, Hrvatska
21. rujna 2020.
Top