Description

Location : Svetac, Sveti Andrija, Hrvatska

      Svetac je službeno ime pučinskog otoka u Jadranskom moru, na hrvatskom dijelu Jadrana, zapadno od otoka Visa. Drugo ime otoka je Sveti Andrija (ali isto ime nosi i pučinski otočić i svjetionik ispred Dubrovnika), a od talijanske verzije imena, Sant’Andrea, dolazi i domaći čakavski naziv Štondrija. Treće ime je Sućadrijevac.

    Otok Svetac ima oblik klisurastog grebena u smjeru sjeveroistok-jugozapad, pa su mu obale većinom visoke i strme, a jedina dostupna uvala je Slatina na jugoistoku s nekoliko kuća uz nju. Najviši vrh otoka je Kosa, 316 m.

     Najsjevernija točka mu je rt Trepina, najistočnija točka je rt Šijobod, a najzapadnija rt Fumor, uz koji je na zapadu klisurasti otočić Kamik. Daleko zapadnije na pučini je vulkanski otok Jabuka, a 2,5 km prema jugoistoku leži vulkanski otočić Brusnik.

    Sjeverozapadna je obala svojstvena po strmim kamenim zidovima, što je u svezi s vrlo snažnim morskim strujama pomorja tog dijela otoka. U podmorju živi pučinska riba, a nekada je bilo i jastoga.

Izvor: Wikipedia

 

 
 
 

Location

Svetac, Sveti Andrija, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
NikOO
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Plaža Crni Molo, Crikvenica, H...
  • Rajska Plaža, Lopar, Hrvatska
  • Dominikanski samostan i crkva ...
  • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stj...
  • Čilipi, Hrvatska
Top