Svetac je službeno ime pučinskog otoka u Jadranskom moru, na hrvatskom dijelu Jadrana, zapadno od otoka Visa. Drug...

  • Svetac, Sveti Andrija, Hrvatska
22. studenoga 2021.
Top