Description

Location : Crkva Majka Božja, Ližnjanska cesta, Ližnjan, Hrvatska

Crkva Majke Božje od Kuj nalazi se u uvali Kuje, izgrađena u 18. stoljeću na temeljima kasnoantičke vile.

U crkvi Majke Božje od Kuj ugrađen je stakleni pod koji prekriva mozaik iz kasnoantičke vile rustice. Sadašnji izgled crkve tipičnih je odlika jednostavne barokne arhitekture. Ovaj ustaljeni tip crkvene gradnje, kao i većina ruralnih crkvica u Istri i općenito uzduž naše obale, u duhu je provincijalnih mogućnosti i shvaćanja toga vremena. Nepravilnog je pravokutnog tlocrta, s plitkom nepravilnom pravokutnom apsidom, koja je ujedno i sakristija.


Izvor: TZ Ližnjan

 

 
 
 

Location

Crkva Majka Božja, Ližnjanska cesta, Ližnjan, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
NikOO
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Plaža Crni Molo, Crikvenica, H...
  • Rajska Plaža, Lopar, Hrvatska
  • Dominikanski samostan i crkva ...
  • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stj...
  • Čilipi, Hrvatska
Top