Crkva Majke Božje od Kuj nalazi se u uvali Kuje, izgrađena u 18. stoljeću na temeljima kasnoantičke vile. U crkvi Majke ...

  • Crkva Majka Božja, Ližnjanska cesta, Ližnjan, Hrvatska
28. studenoga 2021.
Top