Mošćenička Draga razvila se kao ribarska lučica grada Mošćenica, a sačuvani zapisi datiraju još iz davne 1436. ...

  • Mošćenička Draga, Hrvatska
23. prosinca 2023.

          Brseč je  tipičan srednjovjekovni gradić smješten na 157 m visokoj hridi iznad nad Kvarnerom. Prvi pisani trag...

  • Brseč, Hrvatska
23. prosinca 2023.

           Mošćenice je mali grad u zaleđu  Mošćeničke Drage, utvrđena stara jezgra grada je upisan u registar hrvatske ...

  • Mošćenice, Hrvatska
3. siječnja 2023.

        Kraj je najistočnije naselje u Mošćeničkoj komuni koje graniči s Lovranskom komunom. Smješten je na 67 metara vi...

  • D66 1a, 51417, Donji Kraj, Hrvatska
3. siječnja 2023.
Top