Punta Križa nalazi se na najjužnijem dijelu otoka Cresa i pravi je nacionalni park bogate flore i faune. Ovdje pr...

  • Punta Križa, Hrvatska
2. prosinca 2021.

          Zapadno od Lošinja, između Unija i Suska, smjestila su se dva mala otoka – Vele i Male Srakane. Veći od dva, k...

  • Otok Vele Srakane, Vele Srakane, Hrvatska
2. prosinca 2021.

      Otok Unije je ovršinom najveći među otočjem koje okružuje Lošinj. Zahvaljujući dobrom geoprometnom položaju na ula...

  • Unije, Hrvatska
1. prosinca 2021.

Na mjestu gdje su se otok Lošinj i Cres najviše priljubili smjestio se gradić koji je u antička vremena doživio svoj tre...

  • Osor, Hrvatska
1. prosinca 2021.

Veli Lošinj je smješten u uskoj uvali na jugoistočnoj strani otoka Lošinja, u podnožju brda Sv. Ivan. Visoke kuće, u prv...

  • Veli Lošinj, Hrvatska
30. studenoga 2021.

         Selo smješteno na otoku Cresu, na samome rubu lošinjskog gradskog područja, u središtu visoravni čija se zapadn...

  • Belej, Hrvatska
29. studenoga 2021.

            Grad Mali Lošinj je najveće naselje na otoku Lošinju i najveće naselje na svim Jadranskim otocima, smješten ...

  • Mali Lošinj, Hrvatska
12. listopada 2020.

        Nerezine su priobalno mjesto smješteno podno brda Osoršćice na sjevernom dijelu na otoku Lošinju.  Mjesto se pos...

  • Nerezine, Hrvatska
12. listopada 2020.

        Susak je otok u otočnoj skupini Cres–Lošinj. Otok je geološki različit od ostalih hrvatskih otoka, oblikovan od ...

  • Susak zaliv, Susak, Hrvatska
5. rujna 2020.
Top