Description

Location : 4JJ3+C7 Dobrinj, Hrvatska

            Župna crkva sv. Stjepana u Dobrinju spada u starije kapitulske crkve, o čemu svjedoči glagoljska listina iz 1100. koja ju spominje. Crkvu je 1512. posvetio krčki biskup Dunat a Turre. Do danas je sačuvana u bitno promijenjenom obliku, u 16. stoljeću je proširena, a početkom 17. stoljeća na staro svetište dodan je zakašnjeli gotički izračaj, čime se bitno izmijenila prvobitna arhitektonska forma.

          Crkva je uzdužna trobrodna građevina s istaknutim povišenim glavnim brodom i ravnim začeljnim zidom svetišta na istoku. Na zapadnoj strani, ispred ulaza u crkvu, nalazi se trijem. Ovo je mjesto bilo povijesno središte crkvenog života, svojevrstan pandan Placi kao mjestu civilnog života. Valja spomenuti i izvidničku funkciju ovog prostora budući da se crkva nalazila na strateški važnome mjestu s kojega se nadzirao sjeveroistočni i sjeverozapadni dio otoka u vrijeme mletačko-uskočkih sukoba. Crkva ima bogatu sakralnu zbirku koja uključuje liturgijske predmete, slike i kipove od 14. do 19. stoljeća, a posebno se ističe reljefna pala na glavnom oltaru iz 17. stoljeća s prikazom Krunidbe Blažene Djevice Marije.

           Nedaleko od župne crkve, na mjestu staroga groblja, na platou ispred crkve sv. Trojice, uzdiže se zvonik. Podignut je 20-ih godina 18. stoljeća, a njegov je graditelj majstor Pilepić. Baroknih karakteristika, s istaknutim biforama na najvišoj etaži, sagrađen novcem bratovštine sv. Stjepana i drugih bratovština, zvonik je znatno stradao u Drugome svjetskom ratu, 1944., kada je uništen do razine prvoga kata. Vrlo brzo, na mjestu porušenogn zvonika krenulo se u izgradnju novoga istih stilskih obilježja.


 

 
 
 

Location

4JJ3+C7 Dobrinj, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
NikOO
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Plaža Crni Molo, Crikvenica, H...
  • Rajska Plaža, Lopar, Hrvatska
  • Dominikanski samostan i crkva ...
  • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stj...
  • Čilipi, Hrvatska
Top