Description

Location : Crkva Gospe od Blagovijesti, D114, Milna, Hrvatska

            Crkva Gospe od Blagovijesti u Milni sagradio je Trogiranin Ignacije Macanović 1783. godine u baroknom stilu uz pomoć ostalih bračkih graditelja. Crkvu krasi bogato pročelje i kamene skale koje vode do crkve. Visoki kameni zvonik stariji je od same crkve a sagradio ga je Trifun Bokanić u 16. stoljeću. U vrhu gornjeg kata na polukružnim lukovima zvonika se nalaze 8 kamenih glava – maskerona.

Ljepota župne crkve je u tome što je ona sagrađena kao cjelina. Nije se širila, nadograđivala ili restaurirala, zato je proporcionalna, skladna i lijepa. U sklopu ove crkve nalazi se i sakristija, prvotna crkvica sv. Marije koju je projektant lijepo uklopio u župnu crkvu a ona je sagrađena 1519. godine. Slika Navještenja s mladolikim Gabrijelom i poniznim likom Marije ubraja se među najljepše oltarske pale na Braču, a pripada mletačkom slikaru G. Dizianiju iz prve polovice XVIII. stoljeća.

Unutrašnjost crkve je katedralnog karaktera, sa puno svjetlosti, sa sedam mramornih oltara sa vrijednim slikama – palama koje su djela venecijanskih slikara. Unutrašnjost crkve podijeljena je u tri lađe okruglim stupovima. Na stropu su štukaturama prikazani sv. Klement, Bog Otac i motiv Navještenja. Glavni oltar sagradio je ing. i kipar Ivan Antionio Dorigo iz Venecije 1863 godine.

Ivan Rendić izradio je kipove sv. Josipa i Jeronima. Najvrijednije su dvije pale od kojih se prva pripisuje Sebastianu Ricci i druga Uznesenje Marijino na čijoj je poleđini pisalo “Paolo Veronese pixit 1500”. U crkvi se nalaze i orgulje koje su 1822. godine napravili braća Callido iz Italije.

Crkva Gospe od Blagovijesti je kulturno zaštićeno dobro Republike Hrvatske.


Izvor; TZO Milna

 

 
 
 

Location

Crkva Gospe od Blagovijesti, D114, Milna, Hrvatska
Write a Review

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Plaža Crni Molo, Crikvenica, H...
  • Rajska Plaža, Lopar, Hrvatska
  • Dominikanski samostan i crkva ...
  • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stj...
  • Čilipi, Hrvatska
Top