Supetar je najveće naselje na otoku Braču, ujedno i jedini grad na otoku, te kao takav predstavlja bračko administ...

  • Supetar, Hrvatska
20. studenoga 2023.

          Mirca su naselje u sastavu Grada Supetra, na otoku Braču, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalaze se 3 kilome...

  • Mirca, Hrvatska
18. prosinca 2022.

         Splitska je priobalno mjesto u Splitsko-dalmatinskoj županiji, smješteno na otoku Braču. Ona je administrativno...

  • Splitska, Hrvatska
18. prosinca 2022.

Škrip je najstarije naselje na otoku Braču, u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje administrativno pripada Supetru u koje...

  • Škrip, Hrvatska
17. prosinca 2022.

  • Brač, Hrvatska
24. svibnja 2021.
Top