Župna crkva u Selcima na Braču izvorno je bila posvećena slavenskim apostolima sv. Ćirilu i Metodu. Izgrađena je...

  • Crkva Krista Kralja, Selca, Hrvatska
18. prosinca 2022.

       Novo Selo je maleno, mirno naselje smješteno na brdu između Selaca i Povlja.  Iako se zove „novo“, ovo selo je na...

  • Rudinica 8, 21425, Selca, Hrvatska
16. prosinca 2022.

     Općinu Selca na otoku Braču čine 4 glavna naselja (Selca, Sumartin, Novo Selo i Povlja i nekoliko zaseoka, koja odi...

  • Selca, Hrvatska
15. prosinca 2022.

  • Brač, Hrvatska
24. svibnja 2021.
Top