Barbat na Rabu je naselje na otoku Rabu. Administrativno naselje pripada gradu Rabu, Primorsko-goranska županija...

  • Barbat, Barbat na Rabu, Hrvatska
23. prosinca 2023.

             Palit je najmlađe mjesto na otoku Rabu, ali je odličan izbor za odmor zahvaljujući svom centralnom položaju...

  • Palit, Hrvatska
23. prosinca 2023.

            Supetarska Draga je naselje na sjeverozapadno dijelu otoku Rabu, administrativno pripada gradu Rabu, Primors...

  • 000

  • Supetarska Draga, Hrvatska
23. prosinca 2023.

          Mundanije su jedino mjesto na otoku Rabu koje nemaju direktan pristup moru.  Smjestilo se u središnjem dijelu ...

  • Mundanije, Hrvatska
23. prosinca 2023.

        Grad Rab nastao je na malom rabskom poluotoku, smještenom između uvale Sv. Eufemija i gradske luke, koji svojim ...

2. siječnja 2022.
Top