• Dugi otok, Hrvatska
28. siječnja 2022.

         Pećinski park Grabovača koji djeluje na području Perušića jedini je pećinski park u Europi. Na relativnoj maloj...

  • Pećinski park Grabovača, Kaniža, Perušić, Hrvatska
14. prosinca 2021.

         Baraćeve špilje se nalaze oko šest kilometara istočno od Rakovice. Ulazi u sve tri špilje na sjevernoj su stran...

  • Baraćeve Špilje, Rakovica, Hrvatska
13. prosinca 2021.

Zelena špilja na otoku Ravniku – geomorfološki spomenik prirode Ova špilja zaštićena je kao geomorfološki spomenik priro...

  • Zelena špilja, Podstražje, Hrvatska
22. studenoga 2021.
Top