Smješten na najistočnijoj točci otoka Brača, Sumartin je sve popularnije turističko odredište. Ono je ujedno i...

  • Sumartin, Hrvatska
15. prosinca 2022.

     Općinu Selca na otoku Braču čine 4 glavna naselja (Selca, Sumartin, Novo Selo i Povlja i nekoliko zaseoka, koja odi...

  • Selca, Hrvatska
15. prosinca 2022.
Top