Šetnica uz more povezuje Klenovicu sa susjednim mjestom Smokvica. Uz samu morsku obalu 12 kilometara od Novog V...

  • Smokvica Krmpotska, Hrvatska
10. prosinca 2022.

  • D118 88, 20272, Smokvica, Hrvatska
11. rujna 2020.
Top