Baraćeve špilje se nalaze oko šest kilometara istočno od Rakovice. Ulazi u sve tri špilje na sjevernoj su stran...

  • Baraćeve Špilje, Rakovica, Hrvatska
13. prosinca 2021.

        Stari grad Drežnik utvrda je koja se nalazi na rubu naselja Drežnik Grad u općini Rakovica, Karlovačka županija,...

  • Drežnik Grad, Hrvatska
13. prosinca 2021.

Rakovica je vrlo staro naselje i župa. Nakon izgona Turaka osnovana je samostalna župa (1785.). Crkva sv. Jelene Križari...

  • Rakovica 60, 47245, Rakovica, Hrvatska
13. prosinca 2021.
Top