Novo Selo je maleno, mirno naselje smješteno na brdu između Selaca i Povlja.  Iako se zove „novo“, ovo selo je na...

  • Rudinica 8, 21425, Selca, Hrvatska
16. prosinca 2022.

     Općinu Selca na otoku Braču čine 4 glavna naselja (Selca, Sumartin, Novo Selo i Povlja i nekoliko zaseoka, koja odi...

  • Selca, Hrvatska
15. prosinca 2022.
Top