Gradska kula u Lovranu smještena na prilazu glavnome gradskom trgu – Trgu sv. Jurja, nalazila se uz sjeverni u...

  • Gradska kula Lovran, Stari Grad, Lovran, Hrvatska
28. siječnja 2022.

          Župna crkva posvećena je svetom Jurju, zaštitniku Lovrana. Sagrađena je u XII stoljeću u romaničkom stilu, pre...

  • Crkva sv. Jurja, Stari Grad, Lovran, Hrvatska
27. siječnja 2022.
Top