Crkva sv. Marije u Škriljinama, koja se nalazi na groblju kilometar sjeveroistočno od Berma, u svojoj unutrašnjos...

  • Crkva sv. Marija, Beram, Hrvatska
22. prosinca 2022.

           Beram je naselje u Istri sa dugom tradicijom naseljenosti. Arheološka istraživanja nekropole u Bermu su pokaz...

  • Beram, Hrvatska
22. prosinca 2022.
Top