Najpoznatiji i najznačajniji spomenik, amfiteatar, građevina od koje započinje i završava svaki obilazak grada – ...

  • Amfiteatar u Puli, Flavijevska ulica, Pula, Hrvatska
18. rujna 2020.

          Pulski filmski festival (engl. Pula Film Festival), najstariji hrvatski filmski festival koji se od 1954. jedn...

  • Amfiteatar u Puli, Flavijevska ulica, Pula, Hrvatska
3. rujna 2020.

  • Forum, Pula, Hrvatska
3. rujna 2020.
Top