Narodni trg u Zadru srednjovjekovna je Platea Magna, središte života u gradu i današnji centar gradske uprave s ...

  • Narodni trg, Narodni trg, Zadar, Hrvatska
25. siječnja 2022.

           Glavna zadarska ulica, koja se u starim dokumentima naziva Via Magna, Strada Grande, Ruga Magistra – u značen...

  • Kalelarga Buffet, Široka ulica, Zadar, Hrvatska
25. siječnja 2022.

         Pozdrav Suncu sastoji se od tri stotine višeslojnih staklenih ploča postavljenih u istoj razini s kamenim poplo...

  • Pozdrav Suncu, Istarska obala, Zadar, Hrvatska
19. rujna 2020.

           Morske orgulje u Zadru jedinstveno su arhitektonsko ostvarenje, zanimljiv i originalan spoj arhitekture i gla...

  • Morske Orgulje, Obala kralja Petra Krešimira IV, Zadar, Hrvatska
19. rujna 2020.

Katedrala svete Stošije monumentalna je romanička građevina, a ime nosi po srijemskoj mučenici kojoj su se u Zadru poklo...

  • Katedrala sv. Stošije, Trg Svete Stošije, Zadar, Hrvatska
19. rujna 2020.

       Muzej grada Zadra kao odjel Narodnog muzeja Zadar djeluje u zgradi koja je do Napoleona bila krilo samostana sv. ...

  • Poljana Pape Aleksandra III b.b, 23000, Zadar, Hrvatska
19. rujna 2020.

         Crkva sv. Krševana je trobrodna bazilika s tri bogato ukrašene polukružne apside, romaničkog stila, ime je dobi...

  • St. Chrysogonus Church, Zadar, Hrvatska
18. rujna 2020.

           Crkva sv. Donata simbol je grada Zadra i najpoznatija monumentalna građevina u Hrvatskoj iz ranog Srednjeg vi...

  • Crkva Sv. Donata, Grgura Mrganića, Zadar, Hrvatska
18. rujna 2020.
Top