Žman je naselje i lučica na jugoistočnom dijelu Dugog otoka, nalazi se sjeverozapadno od naselja Sali i Zaglav...

  • Žman, Hrvatska
31. siječnja 2022.
Top