Škrip je najstarije naselje na otoku Braču, u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje administrativno pripada Supetru u koje...

  • Škrip, Hrvatska
17. prosinca 2022.

Ova staza dužine 19,6 km dobila je ime po nadnaravnim bićima vezanim uz Postira i Dol. Sretnete li lokalnog stanovnika s...

  • Postira, Hrvatska
16. prosinca 2022.
Top