Samo 6 kilometara sjeverno od Splita u današnjem Solinu nalaze se ostaci antičkog grada Salone, metropole rimske...

  • Put Salone 31, 21210, Solin, Hrvatska
23. prosinca 2023.
Top