Saljske užance trodnevna su kulturno-zabavna manifestacija u sklopu koje se održavaju razne prezentacije narodni...

  • Dugi otok, Hrvatska
30. siječnja 2022.

           Sali je najveće mjesto na Dugom otoku i sjedište istoimene općine. Smješteno je na sjeveroistočnoj obali otok...

  • Sali, Hrvatska
30. siječnja 2022.
Top