Sjeverno od Novalje, u toploj, duboko u kopno uvučenoj uvali, nalazi se Stara Novalja. Na jugoistočnom kraj...

  • Stara Novalja, Hrvatska
16. prosinca 2022.

          Lun je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novalje, Ličko-senjska županija. Nalazi se na najsjevern...

  • Lun, Hrvatska
12. prosinca 2022.

           Novalja je grad  na otoku Pagu, administrativno pripada Ličko-senjskoj županiji. Grad Novalja obuhvaća 10 nas...

  • Novalja, Hrvatska
10. prosinca 2022.

          Gajac je naselje na otoku Pagu, u sastavu Grada Novalje, Ličko-senjska županija. Gajac je turističko-stambeno ...

  • Gajac, Hrvatska
10. prosinca 2022.

         Metajna je naselje na otoku Paga. Pisani dokumenti govore da su prvi turisti posjetili Metajnu 1928. godine. Po...

  • Metajna, Hrvatska
10. prosinca 2022.
Top