Zrmanja izvire ispod planine Poštak u južnom dijelu Like, a ulijeva se u Novigradsko more 12 kilometara od Obr...

  • Zrmanja Vrelo, Hrvatska
10. prosinca 2022.
Top