Viteško udruženje Kumpanjija aktivno promiče i čuva stoljetne plesove i običaje Blata. Među njima je najzanimlj...

  • Blato, Hrvatska
30. rujna 2020.

        Dan dubrovačkoga parca, Svetoga Vlaha, starca koji na dlanu nosi Grad i čiji kipovi obilježavaju dubrovačke zidi...

  • Crkva svetoga Vlaha, Luža ulica, Dubrovnik, Hrvatska
5. rujna 2020.
Top