Lun je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novalje, Ličko-senjska županija. Nalazi se na najsjevern...

  • Lun, Hrvatska
12. prosinca 2022.
Top