Lun je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novalje, Ličko-senjska županija. Nalazi se na najsjevern...

  • Lun, Hrvatska
23. prosinca 2023.
Top