Pulska Gradska vijećnica jedna je među rijetko sačuvanim starim zdanjima grada, koju ističe izuzetna arhitektura....

  • Zgrada gradske vijećnice, Forum, Pula, Hrvatska
7. prosinca 2021.

Komunalna palača         Komunalna palača najvećim je dijelom izgrađena u 13. stoljeću, a u tom je razdoblju, uz javnu f...

  • Motovun, Hrvatska
25. studenoga 2021.
Top