Riječka katedrala sv. Vida je jedinstvena barokna rotonda, jedina koja je izgrađena  u  Hrvatskoj. Izgrađena j...

  • Katedrala sv. Vid, Grivica ulica, Rijeka, Hrvatska
20. prosinca 2022.
Top