Gradska kula u Lovranu smještena na prilazu glavnome gradskom trgu – Trgu sv. Jurja, nalazila se uz sjeverni u...

  • 000

  • Gradska kula Lovran, Stari Grad, Lovran, Hrvatska
28. siječnja 2022.
Top