Galižana (tal. Gallesano), naselje sjeverno od Pule, Grad Vodnjan (44°56′N; 13°52′E; 110 m nadmorske visine); 1.490 stan...

  • Galižana, Hrvatska
29. studenoga 2021.

Župna crkva sv. Roka u Galižani sagrađena je 1613., a posvećena 1634. kada je sv. Rok postao zaštitnikom mjesta. Današnj...

  • Crkva sv. Rok, Ulica Oltra 'l Torcio, Galižana, Hrvatska
28. studenoga 2021.
Top