Description

Location : Galižana, Hrvatska
OpisZnamenitosti

         Galižana (tal. Gallesano), naselje sjeverno od Pule, u sastavu Grad Vodnjan (44°56′N; 13°52′E; 110 m nadmorske visine); 1.620 stanovnika (2021.).

Nalazi se na lokalnoj cesti PulaVodnjan i kraj željezničke pruge. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (masline, vinova loza) i stočarstvom, a sve ih je više zaposleno u pulskoj i vodnjanskoj industriji te u tercijarnim djelatnostima, osobito u turizmu i ugostiteljstvu. Razvojem poslovno-industrijske zone u rubnom dijelu Galižana postaje mjesto zapošljavanja stanovništva iz šire okolice. Dio stanovništva potomci su Krnjela, doseljenika iz Furlanije.

        Okolno područje bilo je naseljeno u prapovijesti, a posebno u rimsko doba. Toponim je vjerojatno rimskoga gentilicijskog podrijetla (Gallicianum). Spominje se od X. st., a u XII. st. samostalna je župa. Naselje ima povijesno-urbanistički kontinuitet. U IX. st. pod upravom je pulskih biskupa, a od 1300. u posjedu akvilejskih patrijarha. Snažniji gospodarski razvoj počinje izgradnjom željezničke pruge kroz Istru (1876.). Galižana se razvila uz glavnu cestu, povijesnu komunikaciju Vodnjan–Galižana–Pula.

U središnjem dijelu naselja, oko glavnog trga, najvažnije su profane građevine, od kojih je najmonumentalnija palača Giocondo-Petris (1676.). Trobrodna grobljanska crkva sv. Justa do 1634. bila je župna crkva. Ima romaničku koncepiju prostora, ali gotičku strukturu s opsežnim baroknim preinakama te brojne spolije iz ranokršćanskog razdoblja.

Sadašnja župna crkva sv. Roka sagrađena je 1634. na mjestu prijašnje crkve. Današnji izgled potječe iz 1879. Jednobrodna je, s polukružnom apsidom i dvjema sakristijama te samostojećim zvonikom iz XVII. st. Crkva Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije (Madonna della Concetta ili del Carso) nalazi se na temeljima antičke uljare. Jednobrodna je građevina s upisanom apsidom pravokutna tlocrta s ugaonim trompama. U luneti, nad unutrašnjom stranom ulaza, otkrivena je 2003. rustična gotička zidna slika (Imago pietatis s Arma Christi).

         Crkva sv. Antuna manja je gotička građevina iz XV. st. Na gredi njezina nadvratnika natpis je s datumom 2.IX.1443., a na vanjskoj površini južnog zida uzidani fragmenti s kasnopleternim motivima iz X. i XI. st. Crkva sv. Josipa iz XV. st. bila je dio nekadašnjeg samostana benediktinki.

          Okolica Galižane bogata je arheološkim ostatcima srednjovjekovnih crkava: sv. Mavre (jednobrodna, VI. st.); sv. Zenona u Savolagu (jednobrodna s trima apsidama, IX. st., na mjestu prijašnje crkve); sv. Pelegrina u Vižanelu (jednobrodna predromanička crkva s polukružnom apsidom); sv. Lucije u Val Sudigi (jednobrodna crkva s bizantskom poligonalnom apsidom); sv. Silvestra (neistražena, vjerojatno predromanička crkva) i sv. Petra (jednobrodna starokršćanska crkva).

Galižana u minijaturi

Ovo remek djelo autora Giovannia Fabrisa kroz izložbu na otvorenom prikazuje i reproducira alate i nekadašnje ˝strojeve˝ korištene u svakodnevnom životu i radu u poljima. Korišteni materijali, osim istarskog kamena, jesu željezo i drvo. Radovi su započeli na proljeće 2010 godine, a prva faza radova otvorena je u ljeto 2012. godine. Izložba se može svakodnevno posjetiti i pogledati.


Izvor: Istrapedia

Crkva sv. Antuna, Galižana

          Crkva sv. Antuna u Galižani je mala crkva iz 15. stoljeća. Iznad vrata nalazi se natpis čiji sadržaj do danas nije dešifriran, a datira se na 2.9.1443. Na vanjskoj strani crkve vidljiv je niz spolia s isprepletenim dekoracijama, napravljenih negdje u 10. ili 11. stoljeću.           […]

Crkva sv. Roka, Galižana

Župna crkva sv. Roka u Galižani sagrađena je 1613., a posvećena 1634. kada je sv. Rok postao zaštitnikom mjesta. Današnji je oblik crkva dobila u drugoj polovici XIX. st. Nad vratima crkve nalazi se grb s propetim lavom, vjerojatno znak pulskog biskupa Giulija Saracena koji je 1634. posvetio crkvu. U niši apside nalazi se kip […]

 

 
 
 

Location

Galižana, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
NikOO
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Plaža Crni Molo, Crikvenica, H...
  • Rajska Plaža, Lopar, Hrvatska
  • Dominikanski samostan i crkva ...
  • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stj...
  • Čilipi, Hrvatska
Top