Dvornica je smještena 8,5 km istočno od Rogoznice, sa zapadne strane nastavlja se na Zatoglav i proteže se kopnenim pute...

  • Dvornica, Hrvatska
27. studenoga 2021.
Top