Kraj je najistočnije naselje u Mošćeničkoj komuni koje graniči s Lovranskom komunom. Smješten je na 67 metara vi...

  • D66 1a, 51417, Donji Kraj, Hrvatska
3. siječnja 2023.
Top