Kotli je selo, nekoliko kilometara od Huma u  Istri koje administrativno pripada Buzetu. Kroz selo protječe rije...

  • Kotli, Hrvatska
10. ožujka 2022.

      Ćićarija je brdovita visoravan u sjevernom i sjeveroistočnom kopnenom dijelu Istre,  prekrivena je  pašnjacima i š...

  • Ćićarija, Dolenja Vas, Hrvatska
9. ožujka 2022.

        Roč je tipični istarski gradić, poput sličnih gradića smješten je na vrhu brda i bio je opasan gradskim zidinama...

  • Roč, Hrvatska
8. ožujka 2022.

          Buzetski karneval je najmasovnije karnevalsko događanje sjeverne Istre. Okuplja desetak velikih maškaranih gru...

  • Buzet, Hrvatska
8. ožujka 2022.

        Subotina je stara tradicijska pučka fešta (samanj) koja se redovito održavala u Buzetu, u mjesecu rujnu ovisno o...

  • Buzet, Hrvatska
8. ožujka 2022.

 

  • Buzet, Hrvatska
7. ožujka 2022.

         Hum je naselje u sastavu Grada Buzeta u Istarskoj županiji. Ima svega 30 stanovnika i očuvane gradske instituci...

  • Hum, Hrvatska
15. veljače 2022.
Top