Kotli je selo, nekoliko kilometara od Huma u  Istri koje administrativno pripada Buzetu. Kroz selo protječe rije...

  • Kotli, Hrvatska
10. ožujka 2022.

        Roč je tipični istarski gradić, poput sličnih gradića smješten je na vrhu brda i bio je opasan gradskim zidinama...

  • Roč, Hrvatska
8. ožujka 2022.

         Hum je naselje u sastavu Grada Buzeta u Istarskoj županiji. Ima svega 30 stanovnika i očuvane gradske instituci...

  • Hum, Hrvatska
15. veljače 2022.
Top