Dolazak automobilom

Dolazak automobilom

Dolazak automobilom

*Podaci u nastavku vrijede u normalnim uvjetima putovanja, a za trenutne smjernice putovanja zbog Covid-19 potražite posebne smjernice.

Dokumenti:

Na teritoriju Republike Hrvatske motornim vozilom u prometu na cesti može samostalno upravljati samo osoba koja ima vrijedeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj, inozemnu vozačku dozvolu, međunarodnu vozačku dozvolu ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole (potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva) za onu kategoriju vozila kojom upravlja. Kad upravlja vozilom, vozač mora kod sebe imati vozačku dozvolu ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole i dužan ju je pokazati na zahtjev policijskog službenika. Isto tako, vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom mora kod sebe imati prometnu dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev policijskog službenika. Prometna dozvola ne smije se ostavljati u vozilu bez nadzora vozača.

Na teritoriju Republike Hrvatske u prometu na cesti smiju sudjelovati motorna i priključna vozila ako su registrirana i ako imaju vrijedeću prometnu dozvolu. Iznimno, ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su osigurana i označena pokusnim pločicama.

Vozač koji vozilom inozemne registracije ili registracije države članice Europskoga gospodarskog prostora ulazi na teritorij Republike Hrvatske mora imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koje vrijedi na teritoriju Europske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takva osiguranja. Dokazima postojanja međunarodne isprave smatra se službena registarska pločica koju nosi vozilo koje je uobičajeno stacionirano na području države čiji je nacionalni ured potpisnik Multilateralnog sporazuma (države članice Europskog gospodarskog prostora i druge pridružene države) odnosno valjana Zelena karta izdana za vozilo koje potječe iz države čiji nacionalni ured za osiguranje nije potpisnik Multilateralnog sporazuma (države članice „Sustava zelene karte osiguranja”, potpisnice Kretskog sporazuma) te druge isprave i dokazi čiju valjanost priznaje Hrvatski ured za osiguranje.

Uvjeti iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i uvjeti unajmljivanja vozila uređuju se ugovorom o najmu, odnosno općim uvjetima koji su sastavni dio navedenog ugovora.
Dopuštena brzina:

  • u naseljima 50 km/h
  • izvan naseljenih mjesta 90 km/h
  • na cestama namijenjenim isključivo motornim vozilima i na brzim cestama 110 km/h
  • na autocestama 130 km/h
  • za motorna vozila koja vuku priključno vozilo bez kočnice 80 km/h
  • za autobuse i autobuse s lakom prikolicom 80 km/h, na autocestama 100 km/h, osim autobusa koji organizirano prevoze djecu.

Na mokrome kolniku smanjite i prilagodite brzinu kretanja vozila.
Propisi:

Obvezatna vožnja s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima u razdoblju zimskog računanja vremena.

U vožnji je zabranjena uporaba mobitela.

Uporaba sigurnosnog pojasa je obvezatna. Reflektirajući prsluk kojim se vozač dužan koristiti, odnosno obući ga kada na cesti obavlja neke radnje na vozilu (mijenja kotač, obavlja manje popravke na vozilu, nalijeva gorivo kada vozilo ostane bez njega, traži pomoć zaustavljajući druga vozila i sl.) obvezatan je u opremi vozila.

Benzinske crpke:

Benzinske crpke u većim gradovima i na autocestama otvorene su od 0 do 24 sata. Benzinske crpke prodaju: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel, a u većim gradovima i na crpkama na autocestama i plin.

Naplata cestarine:

Informacije se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama: www.hak.hrwww.hac.hrwww.bina-istra.comwww.arz.hrwww.azm.hr i www.huka.hr.

Služba taksija postoji u svim gradovima i turističkim mjestima.

Kako izbjeći gužvu na cestama

Prije putovanja informirajte se o stanju u cestovnom i trajektnom prometu pri HAK-u (Informativni centar HAK-a: 072 777 777 ili +385 1 464 0800 (iz inozemstva) ili na www.hak.hr. Sve real-time informacije o stanju u prometu možete pronaći na o višejezičnoj aplikaciji za mobilne telefone. Tijekom putovanja na Drugom programu Hrvatskog radija (98,5 MHz) nakon Vijesti poslušajte izvješća o stanju u prometu na hrvatskom jeziku, a od kraja lipnja i na engleskom i njemačkom jeziku.

Najnoviji komentari

Top