Zrmanja izvire ispod planine Poštak u južnom dijelu Like, a ulijeva se u Novigradsko more 12 kilometara od Obr...

  • Zrmanja Vrelo, Hrvatska
28. prosinca 2021.
Top